Spawanie

Oferujemy usługi spawania

  1. Posiadamy system jakości certyfikowany na zgodność z wymaganiami normy kolejowej PN-EN 15085-2 poziom certyfikacji CL2 oraz PN-EN ISO 3834-2.
  2. Posiadamy kwalifikację technologii zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 15614-1 w zakresie spawania stali węglowych i nierdzewnych oraz PN-EN ISO 15614-2 w zakresie spawania aluminium.
  3. Posiadamy kwalifikowanych spawaczy zgodnie z wymaganiami PN-EN 287-1 oraz PN-EN ISO 9606-2.
  4. W zakładzie został przeprowadzony audit zewnętrzny w  zakresie  poziomu certyfikacji CL2 przez przedstawicieli firmy PESA.
  5. Nadzór nad pracami spawalniczymi w zakładzie sprawuje koordynator prac spawalniczych posiadający dyplom IWE – Międzynarodowy Inżynier Spawalnik.

 

Kompleksowe rozwiązania
z dziedziny oświetlenia i wyposażenia elektrycznego

FAMOR

ul. Kaszubska 25

85-048 Bydgoszcz

Tel: + 48 (52) 366-82-02
Fax: + 48 (52) 366-82-03
E-mail: sekretariat@famor.pl